Usługi dźwigowe wraz z obsługą operatorską do prac:
montaż z wykorzystaniem dźwigu – hale betonowe prefabrykowane , hale konstrukcji stalowej
– drogowych – budowa wiaduktów, kładek, mostów, przepustów
– wykonanie konstrukcji betonowych – montaż szalunków za pomocą dźwigu, podawanie betonu w koszu
– montaż i demontaż żurawi wieżowych
– ciepłowniczych i kanalizacyjnych
– załadunek i rozładunek maszyn, urządzeń, posadowienie w halach
– posadowienie reklam zewnętrznych
– posadowienie urządzeń klimatyzacyjnych

Do góry